• Sun. May 28th, 2023

मारला माणूस…!

ByGaurav Prakashan

Feb 4, 2021
  ज्याचा नको त्याचा/ ऐकतो आवाज
  चढवती साज /भाषणाचा..
  निष्फळ त्या कथा/खोट्या नाट्या व्यथा
  वाढवती जत्था/ भाविकाचा..
  कल्पनेचे सारे /उभे ते मनोरे
  एक नाही खरे/ पटेल जे
  मारला माणूस/ वाढला कळस/
  जगा लावी पिसं / खूळ त्यांचे
  आंधळी ती श्रद्धा/ तर्क नाही मुद्दा
  राबविती हुद्दा/ संभ्रमाचा..
  माणसाच्या साठी/ करावेत कष्ट/
  भेदाभेद नष्ट/ करा ना रे ..!
  सत्य डावळूनी/ कुठवर पोट/
  करता बा मोठं /टरबूजे
  जगामध्ये किती/ उपाशी झोपती/
  तिथे सेवा नीती/ कामी आणा
  माणूसच देव/ व्यर्थ ते पाषाण
  उगीच भाषण/ कामी नाही
  -प्रा.नंदू वानखडे,
  मुंगळा जि. वाशिम
  9423650 468

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *