• Mon. Jun 5th, 2023

“माता रमाई”

ByGaurav Prakashan

Feb 9, 2021
  दु:खी संसाराला/सुखी तूच केले/
  अोझे तू वाहिले/रात्रंदिन//१//
  माय तूच बाप/मुलांची तू झाली/
  कष्टाची सावली/पांघरली//२//
  जीवन जगता/दु:खावर मात/
  शांत संकटात /रमा माता//३//
  केला तू संसार/गोवरया विकून/
  संघर्ष करुन/ जीवनात//४//
  उपाशी दिवस/रमाने काढले/
  शिक्षण शिकले/ परदेशी//५//
  बाबासाहेबांच्या/स्वप्नपूर्तीसाठी/
  पातळाला गाठी/ आयुष्यात//६//
  रमाई त्यागाने/बाबा मिळे स्फूर्ती/
  चोहिकडे कीर्ती/भीमराव//७//
  संकटाच्या वेळी /नाही घाबरली/
  जीवन जगली/कष्टमय//८//
  जीवनात त्याग/ रमाईने केला/
  जगी घडविला/शिल्पकार//९//
  रमाई मातेला /करितो नमन/
  करांनी वंदन / कोटी कोटी//१०//

  अभंगकर्ता:-
  प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  रुक्मिणी नगर, अमरावती.
  भ्र.ध्व.-८०८७७४८६०९,
  Email Id :-arunbundele1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *