• Fri. Jun 9th, 2023

“माणसे”

ByGaurav Prakashan

Feb 10, 2021
  माणसे असतातच धोखेबाज….
  आदीम काळापासून आहेतच तशीच..
  मग का माणसापासून आपण दूर राहू शकतो का?
  माणसे करतीलच दगा, फटका….
  माणसे पेरतील द्वेष,कलह,विखार….
  माणसंच ती,,,वागणार तशीच!
  मग का आपण माणसांना सोडून जाऊ शकतो का?
  माणसे जाळतील माणसांना….
  माणसे पुरतील माणसांना….
  माणसे दिसतील अनोळखी
  मग का आपण माणसांपासून अलिप्त राहू शकतो काय?
  माणसेच ती….
  कधी अशी….
  तर कधी तशी….
  एकाच स्वभावाने जगायला का ती निर्जीव घटक आहेत का?
  क्षणात अशी,,,तर क्षणांत तशी
  वागणारी माणसाची जात..
  मग का आपण माणसांना टाळून राहू शकतो का?
  आपल्याला हवंय माणसांचं जग..
  माणसे असलेलं, माणुसकी जपलेलं
  असतील माणसे,दिसतील माणसे..
  तर जगात टिकतील माणसे
  नाहीतर ‘एक होता माणूस’
  म्हणून पुस्तकात दिसतील माणसे…..

  निलेश रामभाऊ मोरे
  मु,पोस्ट,मनभा, तालुका कारंजा
  जिल्हा वाशीम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *