• Sun. May 28th, 2023

माझ्या भीमाच्या संसाराला

ByGaurav Prakashan

Feb 9, 2021
  माझ्या भीमाच्या संसाराला
  रमाई ची साथ होती
  स्वाभिमानी ती वीरश्री
  अखंड तेवणारी वात होती
  शिक्षणाची तळमळ मोठी
  तिने जवळून पाहिली
  भिमासाठी आधार बनुनी
  रमाई पाठी उभी राहिली
  परदेशासी भिमराव जाता
  धैर्याने ती लढत राहिली
  नऊ कोटी दलितांसाठी
  चंदनसम झिजत राहिली
  भुकेल्याला घास भरवूनी
  स्वत: मात्र अर्धपोटी
  उन्हातान्हात राबत होती
  पतिव्रता ती भीमसाठी
  दुष्काळाचा दाह सोसूनी
  दिनरात ती कष्टत होती
  माळरानी जशी बाभळ
  बंधावरती तिष्ठत होती
  त्यागाची अन् धैर्याची
  मूर्तिमंत ती देवता
  कोटी कुळांची उद्धारिनी
  महान माझी रमाईमाता
  कोटी कुळांची उद्धरिनी
  महान माझी रमाईमाता..!!
  सागर गुरव.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *