• Tue. Sep 19th, 2023

नाम सेवाभाया……

ByGaurav Prakashan

Feb 15, 2021
  जगी गाजतोय । नाम सेवाभाया ।
  त्यांची छत्रछाया । आम्हांवर ।।
  विज्ञान पूजक । निसर्ग रक्षक ।
  शत्रुत वचक । आजपण ।।
  बोलून गेलेले । होत आहे खरे ।
  नद्या,सरोवरे । शुष्क झाली ।।
  नाही मागणार । देवी पशुबळी ।
  उमलती कळी । नका तोडू ।।
  वडिलांची काठी । हातात घेऊन ।
  गुरांना चारून । ऋणी झाले ।।
  रणी कडाडली । ऐसी तलवार ।
  मुघल बेजार । तयामुळे ।।
  कार्य कसे वर्णू । लेखणी पुरेना ।
  आसही मिटेना । दर्शनाची ।।
  कोणी तोळावाळो । कोणी मोतीवाळो ।
  म्हणे गादीवाळो । कोणी त्यांना ।।
  चमत्कार नाही । कुठेही जगात ।
  आहे विज्ञानात । बळ फार ।।
  त्यांची शिकवण । आठवू मिळून ।
  सत्यची जगून । राहू जगी ।।
  भायापुढे नत । होऊ मिळुनिया ।
  कर्म करुनिया । अजु म्हणे ।।
  शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!