• Mon. Sep 25th, 2023

जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणासाठी 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येणार

ByGaurav Prakashan

Feb 26, 2021

मुंबई : आगामी आर्थिक वर्षापासून जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणाकरिता 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी याबाबत आग्रह धरला होता.
महिला व बाल कल्याणाकरीता जिल्हा स्तरावर सध्या कार्यान्वीत असलेल्या योजना अल्प प्रमाणात आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये भरीव वाढ होणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 चे वार्षिक आराखडे तयार करताना विविध घटकांसाठीच्या योजनांसाठी निधीचे प्रमाण किती असावे याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये महिला व बाल कल्याणाकरिता चिन्हांकित निधीबाबतही (इव्हॅल्युएटेड फन्ड्स फॉर वुमन ॲण्ड चाईल्ड वेल्फेअर) सुचनांचा समावेश आहे.
महिला व बाल कल्याणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 पासून महिला व बाल कल्याणाकरीता काही अतिरिक्त जिल्हास्तरीय योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 मध्ये महिला व बाल कल्याणाकरीता 3 टक्के निधी राखीव म्हणून उपलब्ध करावयाचा आहे.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!