• Sun. Jun 11th, 2023

काळवेळ…….

ByGaurav Prakashan

Feb 10, 2021

  काळवेळ कोण । आहे बांधणारा? ।
  कोण जिंकणारा । नियमाला? ।।
  काळ फक्त आहे । विश्वात अमर ।
  त्यांनीच समर । घडविले ।।
  काळाने पाहिले । समृद्ध भारत ।
  अनंत चालत । राहूनिया ।।
  आजही कुठेच । नाही थांबणार ।
  काळ राहणार । तिन्ही लोकीं ।।
  काळ मुठीमध्ये । कशाला येईल ।
  कशाला जाईल । गुलामीत? ।।
  आपणच सर्व । काळाचे गुलाम ।
  शरीरात राम । काळामुळे ।।
  सर्वांना मर्यादा । काळाला सोडून ।
  जाणे सामावून । काळामध्ये ।।
  अजु झुकणार । काळाच्या समोर ।
  नित्य कमजोर । काळापुढे ।।

  शब्दसखा-
  अजय रमेश चव्हाण,
    तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
    मो.८८०५८३६२०७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *