• Thu. Sep 28th, 2023

ऋतू कोणता..?

ByGaurav Prakashan

Feb 18, 2021
  ऋतू कोणता कैसे कळते ?
  झुळझुळ वारे वाहू लागते
  पर्णे सारी गळू लागते
  फुला फुलांच्या वेली अन्
  आंब्यालाहि मोहर येते
  कोकिळेचे मंजुळ गाणे
  आनंदाचे वाहती वारे
  वसंत ऋतु हे नाव त्याचे….
  ऋतू कोणता कैसे कळते ?
  कडकड कडकड सूर्य तापतो
  गरगर गरगर वारा वाहतो
  लाही लाही धरणी होते
  भेगाळलेली माता दिसते
  चोचीमधूनी चारा आणून
  निपचित होती सारी पाखरे
  छाया शोधी गुरे -बापडे
  गरम झावांच्या वाफेमध्ये
  बघा होरपडती लहान-मोठे
  चांदण्या रात्री मौज वाटे
  ग्रीष्म ऋतू हे नाव त्याचे….
  ऋतू कोणता कैसे कळते ?
  कडकड कडकड वीज कडकडते
  भरभर भरभर वारा सुटते
  सरसर सरसर पाऊस बरसते
  गडगड गडगड नभ गरजते
  थुई थुई थुई मोर नाचते
  हिरवे हिरवे गवत डोलते
  नदी ,नाले अन् पाट वाहते
  मृदुगंधातून न्हाऊन निघते
  वर्षा ऋतु हे नाव त्याचे…..
  ऋतू कोणता कैसे कळते ?
  लाजरी, गोजरी, गुलाबी होते
  गार गार ते वारे वाहते
  हिरवेगार ती शाल पांघरते
  शुभ्र पांढरे मेघ दाटते
  चटक चांदण्यांची चादर
  पांघरून ती झोपी जाते
  सुकाळ ,सुगीच्या या दिवसांची
  सारे मंडळी वाट पाहते
  हुळहुळलेल्या गारव्यात मग
  गर्द सोनेरी पहाट नहाते
  शरद ऋतू हे नाव त्याचे….
  सौ. शितल राऊत,
  अमरावती

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!