• Sun. Jun 11th, 2023

आनंद या जीवनाचा

ByGaurav Prakashan

Feb 8, 2021
  आनंद या जीवनाचा
  प्रत्येक क्षणी जगावा
  निर्मळ झऱ्यासारखा
  गुणगुणत वहावा..
  आनंद या जीवनाचा
  इंद्रधनू सारखा खुलावा
  सुरात सूर मिसळुनी
  अलगद हवेत तरंगावा..
  आनंद या जीवनाचा
  खळखळून हसण्यात असावा
  दुःखात वाटेकरी होऊनी
  दुसऱ्यासही आनंद द्यावा..
  आनंद या जीवनाचा
  नात्यांच्या संगतीत असावा
  अमूल्य असे हे जीवन
  एकाकीपणात न संपावा..
  आनंद या जीवनाचा
  देवाच्या चरणी लीन असावा
  सत्संगसेवा करुनी
  जीवनाचा शेवट गोड व्हावा..

  सौ.कोमल तुषार शिंदे,
  धुळे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *