• Wed. Jun 7th, 2023

आई आईच असते..

ByGaurav Prakashan

Feb 5, 2021
  ममतेने भरलेली मुर्ती म्हणजे माझी
  तुमची सगळ्यांचीच आई असते
  रंगारूपाने वेगळी असली तरी
  आईची माया सारखीच असते
  खूप जीव असतो तिचा घरावर
  सगळ्यांसाठी राबराब राबते
  बाबांच्या सोबतीने जीवनाची
  गाडी हिंमतीने ओढत असते
  माझ्याच आईचं सांगतो ती उपाशी
  राहते व मायेने मला घास भरवते
  दिवसरात्र काबाडकष्ट करून नेहमी
  लेकरांची कुटूंबाचीच काळजी करते
  मी कितीही चुकलो तरी रागवत नाही
  उलट मला कौतुकानेच समजावते
  म्हणतात ना जिथे सर्व गुन्हे माफ ते
  एकमेव न्यायालय आई नावाचेअसते
  जिजाऊ साविञी रमाईच्या रूपात चांगल्या संस्काराची शिदोरी असते
  अनेक घडले महापुरूष जिच्यामुळे
  त्यांना घडवणारी एक आईच असते
  अजय बनसोडे
  मु.दापेगाव ता .औसा .जि .लातूर
  8408042349

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *