• Mon. Jun 5th, 2023

अभंग

ByGaurav Prakashan

Feb 19, 2021
  ~~अभंग
  “राजे शिवराय ”
  राजे शिवराय/
  शिव छत्रपती/
  पेटविल्या वाती/
  स्वराज्यात//१//
  प्रजाहितदक्ष/
  रयतेचे राजे/
  कर्मयोगी राजे/
  छत्रपती//२//
  शिवराय एक/
  तज्ज्ञ प्रशासक/
  प्रजेचे रक्षक/
  छत्रपती//३//
  साधती शिवबा/
  स्वराज्याचे हित/
  गाऊ कर्मगीत/
  शिवबांचे//४//
  राजे शिवराय/
  पुरोगामी राजे/
  कृषकांचे राजे/
  छत्रपती//५//
  शिवाजी राजांना/
  करितो नमन/
  करांनी वंदन/
  कोटी कोटी//६//
  अभंगकर्ता:-प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  अमरावती,
  भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
  Email :-arunbundele1@gmail.com~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *