• Thu. Sep 28th, 2023

सेवाभाया….

ByGaurav Prakashan

Jan 25, 2021
  तुझ्यात गुंतलो । नाही देहभान ।
  रूप तुझे छान । सेवाभाया ।।
  गोरुकुळी जन्म । घेऊन आलास ।
  उद्धार केलास । समाजाचा ।।
  क्रांतिकारी भाया । समाज रक्षक ।
  शत्रुत वचक । तुझे देवा ।।
  तूच सेवाभाया । गोरुचा नायक ।
  विज्ञान सुचक । भीमासूत ।।
  भूतदया करा । टाळा पशुबळी ।
  तोडू नका कळी । उमलती ।।
  विज्ञान पूजक । श्रेष्ठ सर्वांहून ।
  सेवेत राहून । जगलासी ।।
  अजु स्मरणार । तुज सेवाभाया ।
  आम्हांवर छाया । ठेव तुझी ।।

©️®️शब्दसखा-

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७