• Mon. Sep 25th, 2023

“संविधान”

ByGaurav Prakashan

Jan 26, 2021
  सव्वीस तारीख/ जानेवारी मास /
  गणराज्य दिस/ आनंदाचा//१//
  अंमलात आले/संविधान आज/
  सजला हा साज /भारतात//२//
  भीम लेखणीने/स्वातंत्र्य समता/
  न्याय नि बंधुता/घटनेत//३//
  संविधान हाच /सर्वोच्च कायदा/
  सर्वांचा फायदा/भारतात//४//
  जगी भारतात/बहु विविधता/
  जपते एकता/संविधान//५//
  संस्कृती सन्मान/वंचित संतोष/
  करु जयघोष/संविधान//६//
  संविधान रक्षा/करुनिया सारे/
  आनंदाचे वारे/चोहिकडे//७//
  गणराज्य दिन/थोरांची ही देण/
  करु या स्मरण /विभुतींचे//८//
  राज्यघटनेचे/एक शिल्पकार/
  डाँ. आंबेडकर /भारतात//९//
  बाबासाहेबांना/करितो नमन/
  करांनी वंदन/ कोटी कोटी//१०//

-प्रा. अरुण बा. बुंदेले,

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  अमरावती.