• Mon. Sep 25th, 2023

संविधान….

ByGaurav Prakashan

Jan 19, 2021
  संविधान घेऊ । चल मित्रा हाती ।
  वाचल्याने ख्याती । वाढणार ।।
  अधिकार काय । कर्तव्य कोणते ।
  वाचता कळते । संविधान ।।
  वाचणारा कधी । नाही झुकणार ।
  सदा बोलणार । हिम्मतीने ।।
  बाबासाहेबास । मानणारा नेता ।
  होणार विजेता । निश्चितच ।।
  ध्यानीमनी ठेवू । फक्त संविधान ।
  सर्वात महान । ग्रंथ हाच ।।
  देश चालविण्या । भक्कम आधार ।
  सर्वांचा दातार । भीम माझा ।।
  आपल्या हक्काचा । करू उपयोग ।
  भ्रष्टाचार रोग । मिटवूया ।।
  काय संविधान? । घेऊ समजून ।
  अजय म्हणून । विनवितो ।।

शब्दसखा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७