• Wed. Jun 7th, 2023

राजमाता माँ जिजाऊ

ByBlog

Jan 11, 2021
  शिवबाची गुरु । शिवबाची माता ॥ प्रकाशाच्या वाता । पेटविल्या ॥
  धैर्यशील माता । स्वराज्य प्रेरक ॥ ध्यानीमनी एक । ध्येयवाद ॥
  शिवबा संभाजी । जिजाऊ संस्कार ॥ करी तलवार । तरबेज ॥
  संस्कार सुंदर । आदर्श जीवन ॥ शिवबाचे मन । घडविले ॥
  मुलामुलींवर । जिजाऊ संस्कार ॥ थोर ते विचार । आचरावे ॥
  प्रजा नि मावळे । स्वराज्याचे धन ॥ शिवबाचे तन । घडविले ॥
  मायाळू ममता । तन कणखर ॥ खड्गाचे वार । करितसे ॥
  सिंदखेड राजा । एक मातृतिर्थ ॥ जीवनाचा अर्थ । कळतसे ॥
  शंभुशिवबांची । वात्सल्याची मूर्ती ॥ गाऊ सर्व किर्ती । जिजामाता ॥
  राज घराण्याची । जिजा राजमाता ॥ पेटविल्या वाता । सुराज्यात॥
  स्मृतिंना मूंल्यांना । जपावे आपण ॥ घडवावे जन । जीवनात ॥
  जिजामाता एक । स्वराज्य जननी ॥ गाऊनिया गाणी । जन्मदिनी॥V
   त्याग समर्पण । भाव मूर्तिमंत ॥ प्रेरणेचे स्त्रोत । जिजामाता ॥
   संपविले भेद । समतेचे राज ॥ बंधुतेचा साज । स्वराज्यात ॥
   स्वराज्य रक्षण । नीती अधिष्ठान ॥ कर्माचा सन्मान । दरबारी ॥
   जन्मदिनी आज । करितो नमन ॥ कराने वंदन । कोटी कोटी ॥
   महात्मा जोतीराव फुले राजस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त
   कवी, लेखक
   -प्रा. अरुण बाबारावजी बुंदेले
   रुख्मीणी नगर, अमरावती.
   भ्रमणध्वनी : 8087748609

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *