• Mon. Sep 25th, 2023

आई आईच असते….

ByGaurav Prakashan

Jan 27, 2021
  ममतेने भरलेली मुर्ती म्हणजे माझी
  तुमची सगळ्यांचीच आई असते
  रंगारूपाने वेगळी असली तरी
  आईची माया ही सारखीच असते
  खूप जीव असतो तिचा घरावर
  सगळ्यांसाठी राबराब राबते
  बाबांच्या सोबतीने जीवनाची
  गाडी हिंमतीनेच ओढत असते
  माझ्याच आईचं सांगतो ती उपाशी
  राहते मायेने मला घास भरवते
  दिवसरात्र काबाडकष्ट करून नेहमी
  लेकरांची कुटूंबाचीच काळजी करते
  मी कितीही चुकलो तरी रागवत नाही
  उलट मला कौतुकानेच समजावते
  म्हणतात ना जिथे सर्व गुन्हे माफ ते
  एकमेव न्यायालय आई नावाचे असते
  जिजाऊ साविञी रमाईच्या रूपात Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
   चांगल्या संस्काराची शिदोरी असते
    अनेक घडले महापुरूष जिच्यामुळे
    त्यांना घडवणारी एक आईच असते .
    स्वामी तिन्ही जगाचा तोही आईविना
    भिकारी म्हणूनच आई आईच असते
    प्रेमाने भरलेला सागर असते……
    खरंच आई आईच असते …
    अजय बनसोडे
    मु.दापेगाव ता औसा जि लातूर
    8408042349