• Sat. Jun 3rd, 2023

नाचणारे हवे….

ByBlog

Dec 14, 2020
  स्वतः माणसाला । माणूस मारतो ।
  अधर्म करतो । दैत्यासम ।।
  ईतर प्राण्यात । नाही अशी प्रथा ।
  ऐकिवात कथा । आहे कुठे? ।।
  नाचणारे हवे । नाही बोलणारे ।
  व्यथा मांडणारे । दोषी झाले ।।
  निर्लज्ज माणसे । आवडती फार ।
  खऱ्यास नकार । मिळे सदा ।।
  गरीबांची व्यथा । मांडणारे कमी ।
  आहेच संयमी । किती इथे? ।।
  सगळ्यांना प्रिय । धन जिवाहून ।
  हत्यार म्हणून । त्यांच्या हाती ।।
  पैशासाठी कोणी । गुलाम बनून ।
  तळवे चाटून । राहतात ।।
  माणुसकी कुठे । राहिली शिल्लक ।
  माणूस मालक । माणसाचा ।।
  कुठले संस्कार । कुठली पद्धत? ।
  बाप होतो नत । मुलांपुढे ।।
  अस्ताला चालली । माणुसकी आता ।
  हरवला दाता । गरीबांचा ।।
  अजुस वाटते । कठीण शोधणे ।
  माणूस पाहणे । माणसात ।।
  अजय रमेश चव्हाण,तरनोळी
  ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७
0 thoughts on “नाचणारे हवे….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *