• Sun. May 28th, 2023

धम्मदृष्टी

ByBlog

Dec 31, 2020
  उद्धेश असावा स्पष्ट
  दृष्टी असावी सम्येक
  कर्म असावे कुशल
  शील असावे सुंदर
  उच्च असावा आदर्श
  निवडा उधर्व चक्र
  नेहमी ठेवा जागृती
  प्रत्येकाने करा क्रांती
  करा तुम्ही धम्मविचय
  मन करा परिवर्तन
  स्वीकारावी धम्मदृष्टी
  वाढवा सकारात्मकता
  द्या सर्वांना प्रतिसाद
  खरे करा शरणगमन
  करा बुद्धत्वाची प्राप्ती
  आपणास लाभो
  बाबासाहेबांची दृष्टी,
  तथागतांची दृष्टी…
  जी आहे….
  परिपूर्ण दृष्टी
  सम्येक दृष्टी….!!!
  धम्ममित्र
  सुरेश बोरकर
  बडनेरा अमरावती
  M.9850752589

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *