• Mon. May 29th, 2023

गझल

ByBlog

Dec 28, 2020
  नसे हारण्याची नसे जिंकण्याची…
  गड्या हौस आहे मला झुंजण्याची…
  नको चेह-याचा अता चंद्र लपवू,
  तुला शपथ आहे तुझ्या चांदण्याची…
  हसे फाटकी झोपडीही सुखाने,
  हवी फक्त इच्छा तिथे नांदण्याची…
  प्रवासी धुरंधर खरा तोच आहे,
  खरी वेळ ज्याला कळे थांबण्याची…
  किती आज नाती दुभंगून गेली,
  लिहू गझल आता मने सांधण्याची…
  @ संदीप वाकोडे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *