अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष पंधरवडा

अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष पंधरवडा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

14 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजन

अमरावती, दि. 6 : बाल न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय व स्वयंसेवी बालगृह, अनाथाश्रमात वाढलेल्या मुलांना बाहेर पडलेल्या मुलांना त्यांच्या शैक्षणिक व इतर सवलती मिळणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी अशा मुलांना प्रमाणपत्र वाटपासाठी तसेच अशा बालकांच्या आई-वडील, नातेवाईकांचा शोध घेण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने विभागस्तरावर दि. 14 नोव्हेंबरपासून ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत विशेष पंधरवाडाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास यांनी दिली आहे.

पंधरवाडा मोहीम राबविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व यंत्रणा, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,बाल कल्याण समिती, बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थोचे अधीक्षक, इतर सर्व संबंधितांना माहीत होण्यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, दत्तात्रय सदन, दसर मैदान रोड, भुतेश्वर चौक, देशपांडवाडी अमरावती येथे (दूरध्वनी क्र.0721-2575911) येथे संपर्क साधण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे.

त्यानुसार आई-वडीलांचा शोध घेऊन त्यापैकी कोणीच हयात नसल्याची खात्री यंत्रणेस असावी. व त्याबाबतचे संस्थेचे अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र महिला व बालविकास अधिका-यांनी प्रमाणीत करावे. त्यानंतर बालकल्याण समितीने आई-वडील हयात नसल्याचे व लाभार्थी अनाथ असल्याचे चौकशीअंती प्रमाणित करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बालकल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा दाखला ग्राह्य धरावा. उपरोक्तप्रमाणे निकष पूर्ण करणारे मुल ज्या संस्थेत आहे, त्या संस्थेच्या अधीक्षकांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन स्वयंस्पष्‍ट शिफारशीसह प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तांकडून महिला बालविकास विभागाकडे पाठवावा व विभागाने अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी, असे महिला व बालविकास आयुक्त विभागाने कळविले आहे.