0 thoughts on “जगावे एक पाऊल पुढे….बहुजन समाजाचा आरसा..!

 1. धन्यवाद सर
  कुण्या कविने म्हटले आहे की

  भेटलो नाही जरी
  तरी दुःख नाही फारसे
  एकमेकांना भेटण्यास
  शब्द होतात आरसे

  आपण माझ्या लेखनीला बळ दिले त्याबद्दल खूप खूप आभार 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.