0 thoughts on “करजगावच्या इतिहासात प्रथम विद्यार्थीनी आणि करजगावच्या प्रथम शिक्षिका वेणुताई महल्ले

  1. वेणुताईच्या ज्ञानदानाचा वारसा पुढे चालविण्याची खाडीच्या वाट्या सारखी संधी शिक्षक म्हणून आम्हास लागली हे आमचे भाग्य समजतो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Gauravprakashan.com by Gaurav Prakashan.